O skautském domě

Skautský dům Rozšířená je živý, otevřený prostor, kde se schází skauti i neskauti k pravidelným činnostem i nárazovým projektům. V domě naleznete klubovny a další zázemí pro skautské jednotky – své místo zde má klub radioskautů OK1RAJ, klub skautských sběratelů, vzdělávací středisko Geminy a další. Pořádají se zde deskohraní, porady skautských týmů, zahrada domu je v letních měsících využívána pro nejrůznější setkávání.

Jedna z kluboven je připravena nabídnout Vám zázemí při vícedenních návštěvách Prahy. Dům se nachází v klidné čtvrti nedaleko centra města (15 min). V pohodlném dosahu je dobrá možnost nakupování (5 min), park/zahradnická oblast (5 min) či koupaliště a aquapark (10 min).

Dům byl vystavěn ve 30. letech 20. století. Byl „přímým“ svědkem historické události – dne 27. května 1942 byl v zatáčce pod Rozšířenou spáchán atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Událost od roku 2009 připomíná devítimetrový památník, věnovaný účastníkům operace Anthropoid.

Skauti dům pro své potřeby využívají od roku 2010. Dům byl získán v poměrně nevyhovujícím stavu pro naše činnost a proto postupně probíhají rekonstrukce tak, aby nám ještě nějakou chvilku vydržel.